weidebedrijf 

Veehouderij

 

 
Veehouders beperken hun aandacht in toenemende mate op de kernactiviteiten van het totaal-management van hun bedrijf. Daarbij staat de verzorging van de dieren voorop. Overige werkzaamheden op het bedrijf besteden ze steeds vaker uit aan de loonwerker. Dat is bovendien veel goedkoper.
 
Loonbedrijf de Waard is voor veehouders een complete dienstverlener op het gebied van ruwvoederwinning en bemesting. De activiteiten spitsen zich toe op grasland (maaien, schudden, harken en hakselen), de complete maïsteelt, de teelt van Gehele Plant Silage (GPS) en de bemesting (zodebemesting, bouwland injecteren,  sleepslangbemesting en vaste mest- compost strooien). 

 
 

© De Waard 2011   |   Powered by VWA software Marketing Design